Cannes Lions sonrası təəssüratlar: "Reklamda kreativlik"

YARAT Müasir İncəsənət Məkanı, dünyanın ən məşhur yaradıcılıq festivallarından biri sayılan "Cannes Lions" və "Endorphin" reklam agentliyinin birgə əməkdaşlığı ilə yaradıcı və marketinq sektorunda fəaliyyət göstərən mütəxəssislər üçün hazırlanan "Reklamda kreativlik" adlı tədbirə dəvət edir.

Tədbirdə "Cannes Lions 2022" festivalından yenicə qayıtmış Azərbaycan təmsilçiləri – "Young Lions" müsabiqəsinin gənc iştirakçıları və festivalın əsas bölümündə iştirak etmiş reklam agentliklərin, həmçinin müxtəlif yerli brendlərin nümayəndələri fikir mübadiləsi apararaq, bilik və təcrübələrini bölüşəcəklər.

Mühazirəçilər:
• "Cannes Lions"-un Azərbaycan üzrə təmsilçisi və “Endorphin” reklam agentliyinin təsisçisi Orxan Kərimov
• İlham Əkbərli ("Ağıllı nağıllar", CD) və Sənan Ağayev ("Maverick", CD)
• Baba Ağayev (CEO və təsisçi, Pickvisa.com, Vizam.az)
• Young Lions: Xədicə Məmmədli ("Print" kateqoriyasının qalibi) və Namiq Bayramov ("Film" kateqoriyasının qalibi)
• Elmar Rəsulov (Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Yaradıcı Sənayelər və Rəqəmsal inkişaf şöbəsinin baş məsləhətçisi)

Dil: Azərbaycan
Tarix: 10 avqust
Saat: 19:00
Məkan: YARAT Mərkəzi

Giriş onlayn qeydiyyatladır: https://cutt.ly/fZPhTPm
COVID pasportun təqdimi mütləqdir
Əlavə məlumat üçün: 050 246 92 92

Пространство современного искусства YARAT приглашает на панельную дискуссию «Креативность в рекламе». Мероприятие является совместной инициативой одного из самых престижных творческих фестивалей мира Cannes Lions и рекламного агентства Endorphin.

Азербайджанская делегация, участвующая в фестивале «Каннские львы», поделится своим опытом и знаниями с участвующими в мероприятии специалистами, работающими в сфере творчества и маркетинга.

Также выступят и обменяются идеями молодые участники конкурса «Молодые львы», и представители рекламных агентств и брендов, принявшие участие в основном конкурсе.

Лекторы:
• Представитель Cannes Lions в Азербайджане и основатель рекламного агентства Endorphin Орхан Керимов
• Ильхам Акбарлы (Agilli nagillar, CD) и Санан Агаев (Maverick, CD)
• Баба Агаев (генеральный директор и основатель Pickvisa.com и Vizam.az)
• Молодые львы: Хадиджа Мамедли (победитель в категории “Print”) и Намик Байрамов (победитель в категории «Лучший фильм»)
• Эльмар Расулов (главный советник отдела творческих индустрий и цифрового развития Министерства культуры Азербайджанской Республики)
Язык: Азербайджанский
Дата: 10 августа
Время: 19:00
Место: Центр YARAT

Онлайн регистрация по ссылке: https://cutt.ly/fZPhTPm
COVID-паспорт обязателен
Для дополнительной информации: 050 246 92 92

YARAT Contemporary Art Space invites you to a meeting on "Creativity in Advertising" under the joint initiative of Cannes Lions, one of the most prestigious creative festivals in the world, and Endorphin advertising agency.

Here, the Azerbaijani delegation participants in the "Cannes Lions" festival will share their experience and knowledge with the specialists working in the creative and marketing sector taking part in the event. Also, young people who participated in the "Young Lions" competition and representatives of advertising agencies and brands who participated in the main festival will be delivering speech and exchange ideas.

Lecturers:
• Cannes Lions representative in Azerbaijan & founder of Endorphin advertising agency: Orkhan Karimov
• Ilham Akbarli (Agilli nagillar, CD) & Sanan Aghayev (Maverick, CD)
• Baba Aghayev (CEO & Founder, Pickvisa.com & Vizam.az)
• Young Lions: Khadija Mammadli (Print winner) & Namig Bayramov (Film winner)
• Elmar Rasulov (Chief Advisor in Creative Industries and Digital Development Department at the Ministry for Culture of the Republic of Azerbaijan)

Language: Azerbaijani
Date: August 10
Time: 19:00
Location: YARAT Centre

Online registration via google link: https://cutt.ly/fZPhTPm
COVID passport is mandatory
For additional information: 050 246 92 92

 


BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ İZLƏYİN:

FACEBOOK: Edumap.az

Gənclərin Xəritəsi

TELEGRAM:Edumap.az – Vakansiyalar, Təcrübələr, Təqaüdlər Seminarlar, Təlimlər Müsabiqələr və s.

İNSTAGRAM:@edumap.az

Tik-tok:edumap.az